Ogólnokrajowe
Kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Wdrożenie prac B+R 3.2.1 Badania na rynek konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Konkurs na wykorzystanie zasobów geotermalnych i termomodernizację Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Instalacja demonstracyjna – prace B+R 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej planowany nabór
06.07.2016 – 12.08.2016
czytaj więcej
Badania przemysłowe i prace rozwojowe 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Prace B+R (duże przedsiębiorstwa) 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Prace B+R
sektor chemiczny
INNOCHEM konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Prace B+R
sektor włókienniczy
INNOTEXTILE konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Prace B+R drony INNOSBZ konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Bony na innowacje dla MŚP 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Prace B+R 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki II/III/IV kw. 2016
Prace B+R 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze IV kw. 2016
Prace B+R 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów IV kw. 2016
Prace B+R Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” IV kw. 2016 czytaj więcej
Usługi IOB 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Ochrona patentowa 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Usługi doradcze na emisje akcji i obligacji 3.1.5 – Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Promocja 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na BHP Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek (ZUS) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Pożyczki nisko oprocentowane Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet konkurs na rok 2015 zakończony czytaj więcej
Prace B+R
sektor górniczy, metalurgiczny
CuBR konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Badania stosowane Biostrateg ogłoszenie -II kw. 2016
Badania stosowane TechMatStrateg ogłoszenie -II kw. 2016
Badania stosowane Lider I kw. 2016
Prace B+R i ich komercjalizacja Go_Global.pl ogłoszenie -marzec 2016
Rozwiązania cyfrowe E-Pionier ogłoszenie -marzec 2016
Badania stosowane Strategmed
Prace B+R
sektor metalurgiczny
INNOSTAL konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Gry komputerowe GAMEINN konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
OZE 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na jednostki wytwarzania energii 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Infrastruktura i Środowisko konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Innowacje w MŚP 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla konsorcjów naukowych BIOSTRATEG konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacje na prawa własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Ochrona własności przemysłowej” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na prace B+R dla sektora motoryzacyjnego 1.2 „Sektorowe programy B+R” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Badania naukowe i prace rozwojowe, projekty aplikacyjne 4.1.4„Projekty aplikacyjne” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Program sektorowy „IUSER” 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
„Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 – InnoNeuroPharm Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 – InnoNeuroPharm konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
„Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 – Innowacyjny Recykling Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 – Innowacyjny Recykling konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
„Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 – INNOCHEM Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 – INNOCHEMg konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Badania przemysłowe i prace rozwojowe Poddziałanie 1.1.1 konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Kredyt na innowacje technologiczne Kredyt na innowacje technologiczne konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na prace B+R – WoodINN 1.2„Sektorowe programy B+R” – WoodINN konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R – konkurs dedykowany elektromobilności. Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla sektora energetycznego 1.2: Sektorowe programy B+R konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 3.2.1 „Badania na rynek” konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej

Polska Wschodnia: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie
Wzornictwo –
inwestycje, usługi doradcze
1.4 „Wzór na konkurencję” PO PW konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
INWESTYCJE 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Wdrożenie modeli biznesowych 1.2 Internacjonalizacja MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
INWESTYCJE 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP ogłoszenie -maj 2016
Inwestycje, TIK, szkolenia 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcejDolnośląskie
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na efektywność energetyczną 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP” ogłoszenie
30.12.2016
czytaj więcej
Dotacja na strategie i plany rozwoju eksportu dla MŚP 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP brak naboru w 2016 czytaj więcej
Dotacja na kursy językowe i ICT 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Rozwój produktów i usług w MŚP (konkurs dla rzemieślników) 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na innowacje (aglomeracja wałbrzyska) 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na jednostki wytwarzania energii 3.5 Wysokosprawna kogeneracja konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 1.2.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Internacjonalizacja przedsiębiorstw 1.4.1 i 1.4.2 konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP 1.4.1 A konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej


Kujawsko-Pomorskie
Dotacja na przedszkola 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ogłoszenie -I kw. 2016
Dotacja na przedszkola 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT II kw. 2016
Dotacja na przedszkola 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT IV kw. 2016
Dotacja na przedszkola 10.2.1 Wychowanie przedszkolne I kw. 2016
INWESTYCJE 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP II kw. 2016
TARGI 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 30.12.2015 – 29.12.2023
Pozostało 1480 dni
czytaj więcej
Dotacja na innowacje 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na zaplecze badawcze (partnerstwo) 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na zaplecze badawcze 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z OZE 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej

Lubelskie
Dotacja na przedszkola 13.5 Infrastruktura przedszkolna brak naboru w 2016 czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 12.1 Edukacja przedszkolna konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
INWESTYCJE 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP ogłoszenie -maj 2016
B+R 1.2 Badania celowe konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Instruktura B+R 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 12.2016 – 01.2017 czytaj więcej
Bon na innowacje 1.5 Bon na innowacje konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja na infrastrukturę badawczą dla jednostek badawczych 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na OZE 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla średnich przedsiębiorstw 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na infrastrukturę B+R 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Produkcja energii z OZE w MŚP 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 12.1 Edukacja przedszkolna konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 12.1 Edukacja przedszkolna konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej

Lubuskie
Dotacja na przedszkola 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski luty/marzec 2016
Dotacja na przedszkola 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra brak naboru w 2016 czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT sierpień 2016
Dotacja na przedszkola 9.3.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp. brak naboru w 2016
INWESTYCJE 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Prace B+R
Infrastruktura B+R
1.1 Badania i innowacje konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na targi 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Łódzkie
Prace B+R I.2.2 – Projekty B+R przedsiębiorstw konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Innowacje w MŚP 2.3.1: Innowacje w MŚP konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej/cieplnej pochodzącej z OZE IV.1.2 – Odnawialne źródła energii konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na infrastrukturę turystyczną VI.2 – Rozwój gospodarki turystycznej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola VII.4.2 – Edukacja przedszkolna ogłoszenie -III/IV kw. 2016
CSR Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Infrastruktura opieki społecznej VII.3 Infrastruktura opieki społecznej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 7.4.2 Edukacja przedszkolna konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na nowy model biznesowy (strategia eksportowa) 2.2.1 Modele biznesowe MŚP konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 11.1.1 Edukacja przedszkolna konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Infrastruktura B+R I.2.1:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Infrastruktura turystyczna VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Rozwój e-zdrowia VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na rozwój pracowników X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników” konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej


Małopolskie
Targi 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Infrastruktura B+R 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla uzdrowisk 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 10.1.1 Wychowanie Przedszkole – ZIT konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 10.1.2 Wychowanie Przedszkole – SPR konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Bony na innowacje 1.2.3 Bony na innowacje konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla MŚP 3.4.4 Dotacje dla MSP konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja na prace B+R 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla MŚP 3.4.3 Dotacje dla MSP konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej


Mazowieckie
Dotacja na prace B+R dla przedsiębiorstw typu spin-off 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw od 28.02.2018 do 31.12.2018 czytaj więcej
Projekty badawczo-rozwojowe 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na wdrożenie wyników prac B+R 3.3 Innowacje w MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na informatyzację służby zdrowia 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacje na targi 3.2.2 Modele biznesowe konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 10.1.4 Edukacja przedszkolna konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Bony na usługi doradcze 3.1.2 – Rozwój MŚP Nabór wniosków prowadzony w sposób ciągły
Pozostało 384 dni
czytaj więcej
Opolskie
INWESTYCJE 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach ogłoszenie -I kwartał 2017
INWESTYCJE 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych ogłoszenie -IV kwartał 2016
CSR Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na TIK 2.1 RPO 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na innowacje dla MŚP (powiat nyski, prudnicki i głubczycki) 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na innowacje 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej

Podkarpackie
Dotacja na przedszkola 6.4.1 Przedszkola brak naboru w 2016 czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacje na prace B+R 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacje na TIK 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej


Podlaskie
Dotacje dla przedszkoli 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego brak naboru w 2016
Dotacje dla przedszkoli 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego brak naboru w 2016
Dotacja na OZE 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na inwestycje Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
CSR Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Wspieranie przedsiębiorczości 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przeprowadzenie prac B+R, wdrożenie wyników prac B+R i infrastrukturę B+R 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Inwestycje w przedsiębiorstwach 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej

Pomorskie
Dotacje dla przedszkoli 3.1. Edukacja przedszkolna od 27.02.2018 do 27.03.2018 czytaj więcej
Dotacja na odnawialne źródła energii 10.3.1. Odnawialne źródła energii konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Inwestycje profilowane 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Ekspansja przez innowacje -Wsparcie dotacyjne 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Śląskie
Dotacja na przedszkola 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (Południowy) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (Północny) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (Zachodni) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs brak naboru w 2016 czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego 30.01.2018 czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT (Południowy) 08-09.2016 czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT (Północny) 08-09.2016 czytaj więcej
Dotacja na przedszkola 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT (Zachodni) 08-09.2016 czytaj więcej
INWESTYCJE 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 07-08.2016
Dotacja na zaplecze B+R i wsparcie prac badawczych 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na rozwiązania informacyjno-komunikacyjne 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych 3.2 Innowacje w MŚP konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacje na zaplecze i prace B+R 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Świętokrzyskie
Dotacje dla przedszkoli 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Inwestycje 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na stworzenie zaplecza badawczego 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
CSR Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacje dla przedszkoli 8.3.6 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
OZE 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na rozwój przedsiębiorstwa 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 8.3.1 konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Warmińsko-Mazurskie
Dotacje dla przedszkoli 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
CSR Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
OZE
Efektywność energetyczna
4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
OZE 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Usługi doradcze 1.3.5 Usługi dla MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na technologię informacyjno-komunikacyjną używaną w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Bony na współpracę biznesu z nauką 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na OZE 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionuP konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja na wdrożenie prac B+R 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja na technologie informacyjno-komunikacyjne 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na infrastrukturę i prace B+R 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na modele biznesowe i ekspansje MŚP 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Pakietowanie produktów i usług 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej

Wielkopolskie
Dotacje na innowacje 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu – 002/15 brak naboru w 2016 czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 8.1.1 Edukacja przedszkolna konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na infrastrukturę i prace B+R 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Zachodniopomorskie
Dotacje dla przedszkoli 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolne konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacje dla przedszkoli 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego planowany nabór
30.09-31.10.2016
Dotacje dla przedszkoli 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontaktów Samorządowych brak informacji
INWESTYCJE 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia brak informacji czytaj więcej
Prace B+R 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Żłobki 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
OZE 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na kooperację 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja na infrastrukturę B+R 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw konkurs na rok 2018 zakończony czytaj więcej
Inwestycje przedsiębiorstw 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Inwestycje przedsiębiorstw 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego konkurs na rok 2016 zakończony czytaj więcej
Dotacja dla przedszkoli 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej
Dotacja na inwestycje w turystykę 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji konkurs na rok 2017 zakończony czytaj więcej