Oferta » Dla Firm

O New Connect

NewConnect jest rynkiem notowań akcji, który powstał z myślą o młodych, dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału pozwoli na wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału i szybki rozwój. NewConnect, podobnie jak Giełda Papierów Wartościowych, jest rynkiem regulowanym, ale w odróżnieniu od niej działa w oparciu o uproszczone procedury oraz stawia emitentom minimalne wymogi formalne związane z dopuszczeniem spółki do debiutu i funkcjonowaniem na rynku. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów pozyskania zewnętrznego kapitału.

NewConnect powstał także z myślą o inwestorach zainteresowanych kupnem akcji firm mających wysoki potencjał wzrostowy. Transakcje na nim są zawierane za pośrednictwem biur maklerskich. Inwestycje w akcje spółek notowanych na tym rynku charakteryzują się często ponadprzeciętną rentownością ale i podwyższonym ryzykiem. Zainteresowanie inwestycjami na NewConnect wyrażają m.in.: inwestorzy indywidualni, fundusze hedgingowe, fundusze zamknięte, firmy specjalizujące się w usługach asset management, fundusze private equity/venture capital.

Firma Salwix Sp. z o.o. Uchwałą nr 1018/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych , z dnia 13 grudnia 2007 roku jest Autoryzowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Obecnie w naszej firmie jest zatrudnionych 4 pracowników posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.