Oferta » Dla Inwestorów

Informacje Ogólne

NewConnect powstał także z myślą o inwestorach zainteresowanych kupnem akcji niewielkich firm mających wysoki potencjał wzrostowy. Inwestycje takie charakteryzują się często ponadprzeciętną rentownością, ale i znacznie większym ryzykiem niż inwestycje w spółki notowane na WGPW .

Jeżeli jesteś inwestorem który:

  • oczekuje ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji,
  • akceptuje wysokie ryzyko,
  • chce zainwestować w nowe technologie, projekty na wczesnym etapie rozwoju,
  • chce nabywać akcje lub obligacje w niepublicznych emisjach przed debiutem Spółki na rynku NewConnect

Wypełnij formularz a będziemy Cię informować o każdej takiej emisji organizowanej przez naszą spółkę lub naszych Partnerów.

Rynek niepubliczny poza korzyściami płynącymi z możliwości zainwestowania w spółkę w początkowej fazie jej rozwoju, czyli w okresie kiedy rozwija się najszybciej, a jej zyski mogą rosnąć rocznie nawet kilka czy kilkunastokrotnie w skali roku, obarczony jest także wadami:

  • ograniczony dostęp do informacji o spółce: spółki niepubliczne mają znacznie mniejsze obowiązki informacyjne. W związku z tym dokument informacyjny sporządzany przez nie może nie zawierać wszystkich istotnych informacji do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej. Spółka niepubliczna również podczas notowań na rynku NewConnect nie ma obowiązku informowania o kontraktach, umowach i czy innych istotnych zdarzeniach. Brak jest także publikacji analitycznych dotyczących spółek niepublicznych.
  • mała znajomość podmiotu: małe spółki często o krótkiej historii, poszukujące kapitału na finansowanie własnych wizji. Ze względu na mały kapitał, którym dysponują koncentrują się one najczęściej na jednej inwestycji. Istnieje więc duże ryzyko, że niepowodzenie takiej inwestycji spowoduje znaczne straty dla spółki bądź może nawet doprowadzić ją w skrajnych przypadkach do upadłości,
  • niewielka kontrola Komisji Nadzoru Finansowego.

Salwix Sp. z o.o. oferuje pomoc w podejmowaniu tego typu decyzji inwestycyjnych. Mocną stroną naszej firmy są starannie dobrani specjaliści, którzy od wielu lat pracują na rynku kapitałowym i realizowali wiele projektów z zakresu niepublicznych i publicznych emisji akcji. Mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu analiz, ocenie ryzyka na rynku akcji. Inwestorom zainteresowanym zakupem akcji lub obligacji firm, które przeprowadzają niepubliczne emisje udostępniamy memoranda informacyjne, proponujemy udział w spotkaniach, prezentacjach i konferencjach z Zarządami spółek. Zadbamy o dostarczenie Państwu jak największej ilości wartościowych informacji o spółce, w którą zamierzacie zainwestować, tak aby Wasza decyzja dotycząca inwestycji oparta była na jak najbardziej wiarygodnych podstawach.

Celem naszych działań jest minimalizacja istniejącego ryzyka oraz uzyskanie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji, które będą Państwa korzyścią i naszą satysfakcją z udanej transakcji.