Dofinansowanie na strategię eksportową  – województwo łódzkie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Termin składania wniosków: 2018-02-28 – 2018-04-06

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Procent dofinansowania projektu

  • Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 70 000,00 zł

Źródło