Dotacja dla przedszkoli – województwo lubelskie

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna

Data naboru wniosków od 31.03.2017 do 24.04.2017

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.1 RPO WL uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

  • podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  • inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

  • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
  • Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Finanse

  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
  • Minimalna wartość dofinansowania 100 000,00 zł PLN

Źródło