Dotacja na informatyzację służby zdrowia – województwo mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs w ramach działania
2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – Typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia

Termin składania wniosków od 30.11.2016 do 03.02.2017

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się: podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

 

–        informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa;

–        wprowadzeniu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 9 000 000,00 PLN.

Źródło