Dotacja na infrastrukturę B+R – województwo mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – ogłosiła konkurs w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Data naboru wniosków od 29.09.2017 do 04.12.2017

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są  mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą:

– inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;

– stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie

Region Podstawowe dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii za MŚP
ciechanowsko-płocki 35% Mikro i małe 55%, średnie 45%
ostrołęcko-siedlecki 35% Mikro i małe 55%, średnie 45%
radomski i warszawski wschodni 35% Mikro i małe 55%, średnie 45%
warszawski zachodni 20% Mikro i małe 40%, średnie 30%
miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017 15% Mikro i małe 35%, średnie 25%
miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018 10% Mikro i małe 30%, średnie 20%

 

Źródło