Dotacja na innowacje – województwo śląskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP

Data naboru wniosków od 2017-12-29 do 2018-02-07

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

(m.in.): rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.  Typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw Małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

W ramach pomocy de minimis:

  • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Źródło