Dotacja na OZE – Województwo Warmińsko- Mazurskie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs w ramach Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.
Termin składania wniosków od: 2016-08-31 do: 2016-09-28

Kto może składać wnioski?
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
• Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków(definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach jako samodzielny projekt lub wraz z wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
• Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
• Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
• Audyt energetyczny (jako element projektu)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
• 85% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 500 000,00 PLN.
Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Źródło