Dotacja na prace B+R dla przedsiębiorstw typu spin-off – województwo mazowieckie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Data naboru wniosków od 28.02.2018 do 31.12.2018

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające status spin-off definiowanych jako przedsiębiorstwo oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wsparcie obejmie przedsięwzięciapolegające na realizacji prac badawczych określonych przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające status spin-off, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.

Zakres projektu powinien obejmować zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego.

Zakres usług badawczych powinien obejmować fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źródło