Dotacja na prace B+R – ogólnokrajowy, INNOCHEM (sektor chemiczny)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR ogłosiło konkurs na dofinansowanie prac B+R w ramach programu sektorowego POIR 2.1 INNOCHEM – program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze chemicznym gospodarki, utworzony jako odpowiedź na potrzeby zrzeszonych przedsiębiorców, prowadzących działalność w tym sektorze i reprezentatywnych dla tego sektora.

Termin składania wniosków: 01.02.2016 – 01.03.2016

Obszar tematyczny konkursu:

  • Pozyskiwanie surowca
  • Wytwarzanie produktów podstawowych
  • Wytwarzanie produktów specjalistycznych
  • Nowe technologie
  • Obszary horyzontalne (Optymalizacja prowadzonych procesów, Niskoemisyjne technologie wytwórcze)

Szczegółowy zakres tematyczny

W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania – do 80%
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln zł.
Poziom dofinansowania zależny od województwa w jakim siedzibę ma przedsiębiorstwo.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

Źródło