Dotacja na prace B+R – województwo podkarpackie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R – nr naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18

Data naboru wniosków od 28.02.2018 do 30.03.2018

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Regulamin konkursu zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące projektów, które nie będą przedmiotem wsparcia.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa tj. podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

Status przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 Maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe Maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe po uwzględnieniu premii Maksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe Maksymalny poziom dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe po uwzględnieniu premii
mikro 70% 80% 45% 60%
małe 70% 80% 45% 60%
średnie 60% 75% 35% 50%
duże 50% 65% 25% 40%

 

Źródło