Dotacja na przedszkole – Dolnośląskie RPO 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Dla województwa dolnośląskiego ogłoszono konkurs na dofinansowanie przedszkoli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałań:
– 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – OSI,
– 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,
– 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej,
– 7.1.4 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej,

Termin składania wniosków: od 01.02.2016 do 14.03.2016

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe;
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
  • Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Poziom dofinansowania na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Źródło 1
Źródło 2
Źródło 3
Źródło 4