Dotacja na przedszkole – lubelskie (12.1 Edukacja przedszkolna)

Dla województwa lubelskiego ogłoszono nabór na dofinansowanie dla przedszkoli w ramach działania 12.1 Edukacja przedszkolna

Termin składania wniosków: 28.122015 – 31.12.2016

Kto może składać wnioski:

  • Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące
  • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
  • Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Procent dofinansowania projektu – 85% kosztów kwalifikowalnych
Minimalna wartość dofinansowania – 100 000,00 zł
Maksymalna wartość dofinansowania – Bez ograniczeń
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 mln PLN

Źródło