Dotacja na zaplecze B+R i wsparcie prac badawczych – województwo śląskie

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020

Termin składania wniosków 2016-06-30 – 2016-08-10

Dofinansowanie obejmuje dwa typy projektów:

 • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
 • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Minimalna wartość dofinansowania – 200 000,00 PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu – 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu – 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
 • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

w ramach Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2015 r.:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

– intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

w ramach Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Źródło