Dotacje na prace B+R nad bezzałogowymi statkami powietrznymi

NCBiR ogłosiło konkurs na prace B+R

 • Nazwa Konkurs 8/1.2/2017
 • Program sektorowy: INNOSBZ
 • Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
 • Priorytet I:Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Termin naboru wniosków: 16.10.2017 –18.12.2017 r.

Dla kogo?

 • przedsiębiorców(przedsiębiorstw)
 • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców)

Na co?

 • B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe),
 • prace B+R muszą się wpisywać w zakres tematyczny konkursu,
 • projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Zakres tematyczny konkursu http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innosbz_2017/4_zakres_tematyczny_konkursu_innosbz.pdf

Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro i małego przedsiębiorcy:

 • 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% -50%kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% -65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% -40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:  de minimis–  90% kosztów kwalifikowalnych;

3) na realizację prac przedwdrożeniowych:  usługi doradcze dla MŚP  – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20mln PLN.

Źródło