Dotacje na targi – województwo mazowieckie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs w ramach działania 3.2.2 Modele biznesowe

Termin składania wniosków od 30.12.2016 do 03.03.2017
Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • MŚP;
  • jednostki naukowe;
  • spółki celowe;
  • powiązania kooperacyjne;
  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • organizacje pozarządowe;
  • samorząd gospodarczy.

W konkursie może brać udział grupa przedsiębiorstw w liczbie minimum 3 podmiotów

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do grup przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.

Maksymalny poziom dofinansowania – 50%.

Maksymalna wartość dofinansowania – 350 000,00 PLN

Źródło