Innowacje w MŚP – województwo łódzkie

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP

Data naboru wniosków od 2017-10-16 do 2017-11-09

Kto może składać wnioski?

  • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
  • Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

  • 10% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa
  • 20% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 000,00 zł

Źródło