Inwestycje w B+R  – województwo śląskie

Ogłoszono konkurs w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

Data naboru wniosków od 30.04.2018 do 28.06.2018

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Maksymalny poziom dofinansowania [%] do 100,00 %

Źródło