O nas

Informacje ogólne

Misję firmy opieramy na przekonaniu, że najlepsze rozwiązania powstają jako wynik pracy zespołowej. W bieżącej działalności dzielimy się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi zasobami. Nasi pracownicy to osoby dysponujące dużą wiedzą i kwalifikacjami. Doświadczenie, które posiadamy jest wynikiem długoletniej praktyki, realizacji wielu ambitnych projektów oraz uczestnictwem w licznych szkoleniach. Oprócz wiedzy i doświadczenia naszych pracowników charakteryzują także niezwykłe zaangażowanie w każdy przeprowadzany projekt.

W realizacji poszczególnych projektów uczestniczy zespół konsultantów, którego skład uzupełniany jest specjalistami z wybranych zagadnień w zależności od realizowanego projektu.

Obecnie w naszej firmie jest zatrudnionych 5 pracowników posiadających Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.