Dotacja na rozwiązania informacyjno-komunikacyjne – Województwo Śląskie

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej
Termin składania wniosków od 2016-08-29 do 2016-10-06

Typy projektów:
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.
Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
• Mikroprzedsiębiorstwa,
• Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Poziom dofinansowania projektu:
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
• 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
• 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych, pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych, pomocy de minimis
• 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Źródło