Oferta » Pozostałe podmioty

Fundusze Unijne dla Rolników

Rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie m. in. na:

  • modernizację gospodarstw rolnych, zakup i instalację maszyn, urządzeń
  • podejmowanie/rozwijanie działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem np. agroturystyka, przetwórstwo produktów rolnych
  • przejęcie lub założenie przez młodą osobę gospodarstwa rolnego
  • szkolenia
  • poprawę jakości produkcji i produktów rolnych
  • zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne