Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – województwo dolnośląskie

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ogłosiła konkurs w ramach działania 1.4.1 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Data naboru wniosków od 01.03.2017 do 04.04.2017

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegający na:

  1. a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:
  • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
  • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
  • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
  • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;
  1. b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy

Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa – wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę- w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 50 tys. dla każdego z partnerów).

Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy – wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 20 tys. dla każdego z partnerów).

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do DIP nie później niż do 30 czerwca 2018 roku.

Źródło